Kdo je kdo

Kontaktne osebe
Simon Tratnik
namestnik direktorice Regije Slovenija

Igor Petrovič
namestnik direktorice Regije Slovenija, odgovoren za prodajo

Kontakt za naročila
Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto

Telefon
07 331 79 58
07 331 79 59
E-pošta